Naš tim

Ivančica Sušnik Vuletić dr.med.dent. specijalist dentalne protetike

Rođena 09.05.1955. godine u Sisku gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Nakon toga upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 1980. godine. Tijekom studiranja pokazuje velik interes za dentalnu protetiku koju je specijalizirala 1995.-1998. i stekla naziv specijalist dentalne protetike.

Služi se aktivno engleskim i pasivno njemačkim jezikom.

Specijalističku ordinaciju osniva 2001. i u kojoj je svih ovih godina uspješno riješila tisuće slučajeva s naglaskom na dentalnoj protetici, što fiksnoj što mobilnoj, ali i brojnim kombiniranim radovima. Radom u svojoj ordinaciji i brojnim zadovoljnim pacijentima stekla je ugled, koji ju i danas prati. Brojni zadovoljni pacijenti su najbolja reklama i motiv da nastavi dalje. Osim dentalne protetike naglasak je na ukupnoj estetskoj dentalnoj medicini, interdisciplinarnoj suradnji u kompleksnijim slučajevima implanto-protetske rehabilitacije i parodontološkoj terapiji.

Prisustvovala je brojnim domaćim i inozemnim kongresima i tečajevima, te se i danas kontinuirano educira i prati najnovije trendove u stomatologiji.

Dr.sc. Marko Vuletić dr.med.dent. specijalist oralne kirurgije

Rođen 05.10.1987. u Sisku, gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju s prosjekom 5,0. Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2012. godine kao najbolji u generaciji, s prosječnom ocjenom 4,84. Tijekom studija bio je demonstrator na predmetima Fiziologija, Fiksna i Mobilna protetika i Restaurativna stomatologija s endodoncijom.

Tijekom studija dobio je brojne stipendije i nagrade:

  • Pohvalu Dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  • Nagradu Dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg studenta

  • Nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu za izradu znanstvenog rada: „Procjena znanja, stavova i poimanja rizika studenata dentalne medicine o rizičnim pacijentima (HIV/AIDS, hepatitis B i C)“

  • Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH za vrijeme šestogodišnjeg studija


Sudjelovao je na međunarodnim tečajevima u Belgiji, Njemačkoj, Lihtenštajnu i Sloveniji, kao i na brojnim domaćim kongresima. Poslije diplomiranja, 2012. upisuje Poslijediplomski doktorski studij Dentalne medicine te je u prosincu 2017. uspješno obranio disertaciju i postao doktor znanosti. Doktorat se temelji na području oralne kirurgije i ortodoncije. Autor je dvadesetak znanstvenih članaka od kojih su neki indeksirani u Current Contents.

U siječnju 2019. završava specijalizaciju i postaje specijalist oralne kirurgije.

Posjeduje certifikat za ugradnju vrhunskih Sky implantata proizvođača Bredent,Njemačka koji je stekao na svjetski poznatoj IFZI akademiji prof.dr.sc. Manfreda Langa.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Osobiti interes pronalazi u oralnoj kirurgiji i implantologiji, estetskoj i restaurativnoj dentalnoj medicini, endodonciji i parodontologiji.